HorizonTaal

Bij HorizonTaal staat de cursist centraal. Dit betekent dat wij niet voor persoonlijk gewin gaan, maar dat wij ervoor zorgen dat cursisten een kwalitatieve inburgeringscursus krijgen en de docent een prettige werkplek heeft.

Onze Visie
Wij maken gebruik van verschillende leermethodes om cursisten te laten leren. Geen groep of persoon is dezelfde, dus de docent past zijn of haar lesmethode aan. Verder gebruiken wij in iedere les een gebalanceerde mix van luisteren, spreken, lezen en schrijven. Wij promoten het onafhankelijke leren buiten de school en wij zorgen dat cursisten de taal ook echt gebruiken.

Wij bouwen het gebruik van de taal op door eerst vaststaande structuren aan te bieden om dit vervolgens op een natuurlijke manier toe te passen. Hierbij geven wij adequate feedback. Wij laten cursisten individueel leren, of in groepjes van twee of meer. Onze lessen zijn interactief en er wordt veel herhaald. Een instrument bespelen leert men tenslotte ook niet door het slechts eenmaal te doen!

Docenten
Onze docenten geven goede lessen, zijn vooral erg aardig en hebben een vereist NT2-certificaat. Wij zorgen ook voor ons personeel. Bij ons vindt u leslocaties in de buurt van de cursisten en bereikbaar voor de docent. Ook is er koffie en thee. Goed onderwijs betekent ook een veilige omgeving.

Koffie en thee
Onze lessen duren drie uur, met een kwartier pauze tussendoor. U krijgt tijdens de les gratis een kop koffie of thee.

Klik op deze link om je aan te melden

  • Adres

  • Calandstraat 1-35
  • 2521 AD
  • Den Haag
  • Route