Echt Nederlands

Echt Nederlands is een gecertificeerde instelling voor cursussen taal, inburgering en participatie. 

Om succesvol mee te doen in de maatschappij is het belangrijk om de Nederlandse taal te beheersen en te weten hoe de Nederlandse samenleving is georganiseerd. Wij verzorgen een breed pakket cursussen en trainingen voor zowel oud- als nieuwkomers voor het leren en praktisch toepassen van de Nederlandse taal, waaronder inburgeringscursussenstaatsexamentrajectenalfabetiseringscursussen en taaltrainingen voor bedrijven en gemeenten.

Wij combineren het leren van de Nederlandse taal met het leren van praktische vaardigheden, individuele begeleiding en maatschappelijke oriëntatie. Na afloop van een taaltraject kun je met meer vaardigheden en zelfvertrouwen deelnemen aan de samenleving.

Inburgeringscursus
Deze cursus bereid je voor op het inburgeringsexamen op A2 niveau voor de onderdelen spreken, luisteren, schrijven, lezen en Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). Daarnaast oefen je taalvaardigheden voor de dagelijkse praktijk. Hiervoor werk je met een portfolio. Je maakt ook kennis met mogelijkheden om buitenschools te leren en te participeren.

Leer je snel of ben je al op een bepaald niveau? Maatwerk is mogelijk.

Begeleiding
Een gecertificeerde NT2-docent begeleidt jouw leerproces en bespreekt met jou de uitkomsten van tussentijdse toetsen.

Voortgang en examens
Na afronding van TaalCompleet A1 maak je een methode-onafhankelijke toets van Bureau ICE om te bepalen of je op schema ligt. Waar nodig passen we je leerplan aan. Aan het einde van het traject maak je oefenexamens op A2 niveau. De docent adviseert jou wanneer jij klaar bent voor het inburgeringsexamen.

Maatschappelijk spreekuur
Tijdens het volgen van een taalcursus kun je tegen drempels aanlopen als je actief wil gaan deelnemen aan de maatschappij. Heb je vragen over praktische zaken? Of wil je mogelijkheden bespreken om de taal in de praktijk te oefenen? Wil je met ons bespreken welke stappen je na het taaltraject kan ondernemen om je ambities te verwezenlijken? Wil je je aanmelden voor een Entree- of mbo-opleiding? Of heb je na het afronden van je taalcursus nog andere ondersteuning nodig om verder te komen? Met al deze vragen kun je terecht bij ons maatschappelijk spreekuur. Het maatschappelijk spreekuur is elke vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 geopend.

  • Adres

  • Calandstraat 12
  • 2521 AG
  • Den Haag
  • Route