ROC Mondriaan Taal+ school

De Taal+ school is voor mensen die Nederlands willen leren. Maar ook als u wel Nederlands spreekt maar moeite hebt met lezen en schrijven, kunt u bij de Taal+ school terecht. U kunt er ook rekenlessen en computerlessen volgen.

 

De Taal+ school biedt:
 • Alfabetisering voor anderstaligen
 •  Nederlands als Tweede Taal voor beginners en gevorderden
 • Beter leren lezen en schrijven
 • Inburgering
 • Computerlessen
 • Rekenlessen
 • Speciale educatie voor doven en slechthorenden en voor mensen met een verstandelijke beperking.
Voor meer informatie kunt u elke werkdag tussen 12.00 – 14.00 uur bellen met 088 666 5555.
Aanmelden kan op het inloopspreekuur. Dat is elke week op onderstaande tijden:
maandag 16.00 -19.30
dinsdag 13.00 -16.00
donderdag 16.00 -19.30 uur
Neem uw ID-bewijs en een document met uw BSN erop mee naar de inschrijving.
Kosten: 30 euro per jaar
NB. Dit geldt niet voor de inburgering.
 • Adres

 • Waldorpstraat 120
 • 2521 CD
 • Den Haag
 • Route