Brede buurtschool Roemer Visscher College

Deze cursus is bedoeld voor mensen die al enig begrip hebben van de Nederlandse taal en Nederlands kunnen verstaan. 

Er nemen cursisten deel van verschillende leeftijden, niveaus en achtergronden. Tijdens deze cursus gaan we aan de slag om uw woordenschat en taalbegrip te vergroten. Dit gebeurt door middel van luisteren, lezen en spreken.

De cursus is vraag gestuurd en praktijkgericht. We gaan onder andere aan de slag met onderdelen uit het dagelijks leven die door de cursisten zelf worden aangedragen. Te denken valt aan; de supermarkt, recepten, naar de dokter, schoolse zaken, menselijk lichaam.

De cursus is over het algemeen als volgt opgebouwd:

  • Er wordt gestart met luisterteksten op de computer op het eigen niveau.
  • Daarna wordt er een actuele tekst klassikaal behandelt. Deze wordt hardop gelezen, er worden vragen gesteld en moeilijke woorden besproken.
  • Aan de hand van het onderwerp van de tekst vinden er regelmatig gesprekken plaats over actuele gebeurtenissen in onze samenleving.

Startmomenten:
zaterdag 7 september van 9.30- 12.00 uur
donderdag 12 september van 18.30- 21.00 uur
zaterdag 2 november van 9.30- 12.00 uur
donderdag 7 november van 18.30- 21.00 uur

  • Adres

  • Roemer Visscherstraat 106
  • 2533 VG
  • Den Haag
  • Route