AvaLingua

Leer Nederlands met AvaLingua!

De focus van de Nederlandse cursussen ligt op interactie en het oefenen van de Nederlandse taal in het echte leven. Ervaar de Nederlandse taal tijdens de kleine groepscursussen of tijdens privélessen.

Tijdens de lessen leer je hoe je jouw Nederlands kunt gebruiken in het dagelijkse leven. We zullen dit ook oefenen tijdens de activiteiten buiten het klaslokaal. Let op! Momenteel geven we alleen online lessen in verband met corona.

Activiteiten
Een paar voorbeelden van activiteiten zijn: je weg vinden in de supermarkt, Nederlanders vragen stellen en iets bestellen in een café. Ook tijdens de onlinecursussen zijn er verschillende mogelijkheden om met Nederlanders te spreken. Op deze manier kun je ervaren hoe het is om de Nederlandse taal in het echte leven te gebruiken samen met je medecursisten en onder begeleiding van je docent.

Wat ga je leren?
In het kort: tijdens deze cursussen leer en ervaar je hoe je de Nederlandse taal actief én in alledaagse situaties gebruikt. We oefenen verschillende vaardigheden: luisteren, lezen, schrijven en bovenal spreken. Daarnaast leer je ook grammatica en nieuwe woordenschat. Living and learning Dutch: That is the AvaLingua way of learning Dutch!

 • Je kunt kiezen voor kleine groepscursussen (max. 6 cursisten) of privélessen. Niveau: A1, A2, B1 en B2.
 • De cursussen zijn gefocust op snelle leerders. Met 30 lesuren en het maken van je huiswerk kun je het volgende niveau bereiken
 • We kunnen je ook begeleiden tijdens de voorbereiding van het naturalisatieproces (inburgeringsexamen, KNM en Staatssexamen I en II).
 • Bonus: gratis toegang tot de Avalingua Exchange Meetings (taaluitwisselinsgbijeenkomsten). Tijdens deze bijeenkomsten kun je jouw Nederlands met Nederlanders oefenen! (www.language-exchange.nl)

 

English

Learn Dutch with AvaLingua!

The Dutch courses at AvaLingua are all about interaction and practicing your Dutch in real life. Experience the Dutch language during the small group courses or with private classes. We currently only give online lessons in regards to corona. 

Activities
You will learn how to put your Dutch into practice in everyday situations. We will also be practicing this during our activities outside the classroom. Some examples of the activities are finding your way through the supermarket, interviewing people and ordering something in a cafe. During the online classes there will be opportunities to speak with native speakers as well. In this way, you have the opportunity to experience using your Dutch together with other students while being guided by your teacher.

What you’ll learn
In short, during these courses you will learn and experience how to use the Dutch language actively in everyday situations. During the class, we will work on the different skills: listening, reading, writing and most of all speaking. Next to that, you will learn the basics of the grammar and vocabulary. Living and learning Dutch: That is the AvaLingua way of learning Dutch!

 • You could choose for small group courses (max. 6 students) or private courses. Level: A1, A2, B1 and B2.
 • The courses are focused on fast learners and within 30 hours of classes plus your homework assignments you will be able to reach the next level.
 • We could also guide you during the preparation of the naturalization process (civic integration exams, KNM and Staastsexamen I en II).
 • Bonus: Free access to the AvaLingua Exchange meetings. During the AvaLingua Exchange meetings, you could put your Dutch immediately into practice with native speakers! (www.language-exchange.nl)
 • Adres

 • Den Haag
 • Den Haag
 • Route